Příloha č. 1

K obecně závazné vyhlášce č.2 / 2001 Sb.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za uložení komunálního odpadu 73.510 Kč
Náklady na svoz komunálního odpadu 37.735 Kč
Mzdové náklady – obsluha kontejnerů 37.700 Kč
Celkové náklady 148.945 Kč

Počet obyvatel 459 Kč
Počet chalup 80 Kč
Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na poplatníka 276 Kč